Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2011

gorzkiezale
Już nie ma nic więcej. Ale w końcu wiem na czym stoję, wreszcie gramy w prostą grę.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Bo to jest takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy

May 21 2011

gorzkiezale
Nie powinniśmy ufać sobie wzajemnie. To nasza jedyna obrona przed zdradą.


Tennessee Williams

Reposted frommooncat mooncat viaanake anake
gorzkiezale
Dla mnie szczęście to rzecz bardzo prosta: nie myśleć o przyszłości.
— Emil Cioran — Zeszyty
Reposted fromfromaage fromaage viaMerlinka Merlinka
gorzkiezale
Reposted fromubza ubza viaseconds seconds
gorzkiezale
Patrz przed siebie, może zauważysz jak mnie nie ma.
— Fisz
Reposted fromstonerr stonerr viaseconds seconds
gorzkiezale
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— M.Świetlicki
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Co dzień budzę się w większym nieładzie. W męczącej tęsknocie. Coraz gwałtowniejszej niechęci do przebycia kolejnego dnia. Rozbitego na miliony, miliony słów, bezsensowny trud.
— Wojnarowska
Reposted frombezemnie bezemnie viawilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Może chodzi o wszystko, co wydarzyło się obok. O skutki uboczne. Wrażenia dodane w promocji.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Nocne zmiany, Katarzyna Pisarzewska
Reposted fromintruder intruder viawilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Nie chcę sobie nic wyobrażać.
— Gombrowicz
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Czuję się wobec Ciebie tak, jakbym Cię znał od dawna, od samego początku.
— Jerzy Andrzejewski "Ciemności kryją ziemię"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Mam w sobie taką konfuzję, zamęt i chaos, że nie rozumiem, jak ludzka dusza może to znieść.
— Emil Cioran
gorzkiezale
Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie: miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los.
— Oscar Wilde
Reposted frommyzone myzone viaseconds seconds
gorzkiezale
Wyłączam się. Uciekam w siebie, w swój świat. Boję się ludzi.
— Barbara Rosiek
Reposted fromzabka zabka viaseconds seconds
gorzkiezale
To jeszcze się okaże, jeszcze się okaże.
— Świetlicki
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
- Ted, twoim problemem jest to, że ciągle myślisz, myślisz i myślisz naucz się po prostu robić robić, robić
— barney
gorzkiezale
6879 a8cf
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
On sobie coś wyobraża...w myślach swoich kojarzy...
— Gombrowicz
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
gorzkiezale
Mężczyźnie samotność może dopomóc w odnalezieniu siebie, kobietę zabija.
— - Oscar Wilde
Reposted fromniewinna niewinna viawilkstepowy wilkstepowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl